เข้าร่วมเป็น Partner กับเรา

แคมเปญ-youtuber.png

เงื่อนไขการเข้าร่วมธุรกิจกับเรา

1. มียอดผู้ติดตามมากว่า 100,000 คนขึ้นไป

2. แบ่งกำไรกัน 45% - 45% หลังจากหักกำไร 10% เข้ามูลนิธิเพื่อสังคม

3. ทางผู้ซื้อต้องโอนเงินมาที่ทาง บริษัท วินเซ็นท์แฟคทอรี่ จำกัด หลังจากการจำหน่าย

3. เมื่อขายได้ทางเราจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณทุกๆ 15 วัน

4. ทำ content เพื่อโปรโมทสินค้าคุณเองอย่างน้อย 1 วีดีโอ หรือ โพสลงบน Fan Page

5. เจ้าของช่อง หรือ เพจต้องทำการโปรโมท และปิดการขายบนเว็บของบริษัทเรา เพื่อทำการจัดส่งสินค้า และเก็บเงินค่ากระเป๋า

6. บริษัทจะทำกระเป๋าตัวอย่างให้ก่อน 1 ใบเพื่อนำไปใช้ในการโปรโมทบนช่องทางของเจ้าของช่อง/เพจ

7. เราจะผลิตกระเป๋าให้หากมียอดสั่งจองมากกว่า 100 ใบ เพื่อเป็นกิจกรรมแข่งขันสำหรับผู้ที่ได้รับข้อเสนอจากบริษัทเรา

8. หากยอดการจองมีจำนวนมาก เราจะผลิตให้ใกล้เคียงยอดการจองมากที่สุด เพื่อที่จะได้ส่งถึงมือผู้จองได้อย่างครบถ้วน

9. กรรมสิทธ์สินค้าเป็นของเจ้าของช่อง/เพจ 100% ซึ่งทางเราไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้เองตามท้องตลาด เว้นแต่สินค้านั้นไม่มียอดสั่งซื้อเป็นเวลา 30 วัน ถือว่ากรรมสิทธ์จะเป็นของบริษัท Vincent Factory ทันทีและสามารถนำไปจำหน่ายช่องทางอื่นๆได้

*หมายเหตุ เงื่อนไขบางข้อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการคุยรายละเอียดเพิ่มเติม ของทั้งสองฝ่าย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ดูตัวอย่างหน้าขายสินค้าหากเข้าร่วมเป็น Partner กับเรา  https://www.vc-bag.com/youtuber

Join with us

สินค้านี้ช่วยอะไรได้บ้าง?

1. ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก

2. ลดภาวะโลกร้อน

3. พัฒนาสังคม (กำไร 10% จะถูกหักให้กับมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน)

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน / ศูนย์การเรียนบ้านนานา

เรา เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ทำงานเพื่อช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และให้การสงเคราะห์เด็ก คนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับเด็กโดยไม่จำกัดเชื้อชาติเผ่าพันธ์ ศาสนา โดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักของการบริหาจจัดการองค์กร และก่อตั้งโดย นายกรรจร เจียมรัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และจดทะเบียนเป็น มูลนิธิ เมื่อ 18 มีนาคม 2553 เลขที่ 124/ 2553

ปัจจุบันได้จดทะเบียน จัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวัน ที่ 18 กุมภาพัน 2562 เป็นโรงเรียนทางเลือก ตามมาตรา 12 วรรค 3 ในชื่อ ศูนย์การเรียนบ้านนานา เพื่อจัดการศึกษาให้ เด็กที่ สามารถยืดหยุ่น ให้กับเด็กที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ ประสบปัญหาจากครอบครัว ที่ไม่พร้อม ทั้งความรุนแรงแรงและการหย่าร้าง หรือเด็กกำพร้า เด็กที่มีพฤติกรรมที่ซับซ้อน ไม่สามารถเข้าระบบของเกณฑ์การศึกษา ที่ถูกจัดตั้งตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อยังคงให้เด็กที่อาจบกพร่อง ทางพฤติกรรมหรือทางร่างกายและจิตใจ ได้มีโอกาสที่จะยังคงอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนของเด็กเหล่านี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ของโรงเรียน