วิธีการสั่งซื้อ

1.แจ้งรหัสกระเป๋า 2. แจ้งสีของกระเป๋า 3. จำนวนที่ต้องการ

LINE ID: @vc-outlet