สมัครเป็นตัวแทน Dropship (ไม่ต้องสต็อกสินค้า)

1. กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรหัสตัวแทน

2. เช็คสินค้าในระบบ

(สต็อก & ราคาสินค้า & ค่าขนส่ง)

3. โพสขายสินค้าทางช่องทางต่างๆ

4. ตัวแทนปิดการขายกับลูกค้า

5. ลูกค้าโอนเงินเข้า

บัญชี "ตัวแทนจำหน่าย"

6. ตัวแทนจำหน่าย โอนเงินให้ทาง

บริษัท "วินเซ็นท์ แฟคทอรี่"

7. บริษัทตรวจสอบยอดเงินการชำระ

(ค่าสินค้า+ค่าขนส่ง)

8. จัดส่งสินค้าวันถัดไป (ทุกวันทำการ)

ข้อตกลงในการสมัครตัวแทนจำหน่าย (อ่านก่อนสมัครอย่างถี่ถ้วน)

1. ตัวแทนจำหน่ายต้องทำการตรวจสอบสต็อกสินค้าก่อนทุกครั้ง ก่อนนำรูปภาพไปโพสขายออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ (หากทำการขายแล้วไม่มีสินค้าจำหน่าย ตัวแทนจำเป็นต้องแจ้งลูกค้าด้วยตนเอง) หากแต่บางสินค้าขายดีจนไม่มีจำหน่าย ทางตัวแทนสามารถแจ้งทาง บริษัท เพื่อผลิตเพิ่มเติมได้เป็นกรณีไป

2. ตัวแทนจำหน่ายต้องทำการตรวจสอบค่าขนส่งทุกครั้ง ก่อนที่จะแจ้งยอดรวมให้กับทางลูกค้า เพื่อมิให้มีการสั่งซื้อแล้ว เพื่อป้องกันการโอนค่าสินค้าและค่าขนส่งไม่ครบถ้วน

3. ห้ามนำรูปสินค้าไปดัดแปลงจนเกิดความเสียหายแก่บริษัท เช่น การตัดต่อให้สินค้าดูชำรุด เป็นต้น เว้นแต่นำรูปสินค้าไปทำกราฟฟิคใหม่สำหรับการส่งเสริมการขาย

4. หากมีกรณี ตัวแทนจำหน่าย นำสินค้าไปขายเองและรับเงินจากทางลูกค้าแล้ว แต่ไม่มีการแจ้งหรือชำระค่าสินค้ามาที่บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ ทางบริษัทสามารถดำเนินการทางกฏหมายได้

5. ตัวแทนจำเป็นต้องเปิดบิลผ่านระบบของทางบริษัทกำหนดให้เท่านั้น มิให้ใช้ช่องทางอื่น เพื่อป้องกันการทุจริต

6. หากทางบริษัทว่ามีการทำผิดกฎตัวแทนจำหน่าย บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนได้ทันที โดยมิต้องมีการแจ้งใดๆ

โปรดกรอกข้อมูลผู้สมัคร
สำเนาบัตรประชาชน (ไฟล์รูปเท่านั้น)

ยอมรับเงื่อนไข

แนบเอกสาร ตัวแทนจำหน่าย (พร้อมลายเซ็นท์)

ดาวโหลดข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่าย