Fiber ABS

ไฟเบอร์ ABS สีทอง

ทุกสีมี 3 ขนาด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 28 นิ้ว

ไฟเบอร์ ABS สีฟ้า

ทุกสีมี 3 ขนาด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 28 นิ้ว

ไฟเบอร์ ABS สีน้ำเงิน

ทุกสีมี 3 ขนาด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 28 นิ้ว

ไฟเบอร์ ABS สีชมพู

ทุกสีมี 3 ขนาด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 28 นิ้ว

ไฟเบอร์ ABS สีแดง

ทุกสีมี 3 ขนาด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 28 นิ้ว

ไฟเบอร์ ABS สีม่วง

ทุกสีมี 3 ขนาด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 28 นิ้ว

ไฟเบอร์ ABS สีเงิน

ทุกสีมี 3 ขนาด 20 นิ้ว, 24 นิ้ว, 28 นิ้ว